Gazlı gangrenden Korunma

Yaralanmadan sonra başlanan antibiyotik tedavisi faydalıdır. Birçok antibiyotikler laboratuvar hayvanlarında gazlı gangrene karşı koruyucu etki gösterirlerse de en sık kullanılan antibiyotik penisilindir. Bununla beraber yeterli cerrahi debridman yapmadan hiç bir antibiyotik etkili olamaz. Polivalan gazlı gangren antitoksinleri hem koruma hem de tedavi amacı ile önerilmektedir. Fakat etkinliği henüz ispatlanamamıştır. Birçok deneyimli cerrahlar da bu antitoksinleri kullanmamaktadır.