Çocuklarda Konstitüsyonel Büyüme Gecikmesi

Sosyal çevrenin etkisi ile çocuğun boy ko­nusundaki davranış ve yorumları psikolojik so­runlar çıkaracak boyutlara varabilir. Boy kısalı­ğının geçici olduğu ve çocuğun normal erişkin boyuna ulaşacağı anlatılmalıdır. Bu tip büyüme gecikmesinde tedavi gereksizdir. Erişkin boyun­da bırakacağı olumsuz etki nedeni ile anabolik steroidler önerilmez. Ancak psikolojik sorunun büyük olduğu özel durumlarda, altı aylık geçici bir süre için androjen tedavisi denenebilir.