Gastroenterostomi bölgeleri

Makroskopide peptik ülserler tipik olarak 1-2 cm çapta (çok daha büyük de olabilir) ve ülser kraterini çevreleyen keskin sınırlıdırlar.
Mikroskopik olarak, ülser krateri genellikle midenin muskularis propria tabakasına penetre şekildedir ve 4 histolojik zonu vardır.
• Süperfisiyal tabaka, fibrin ve inflamatuar exudadan oluşur.
• Fibrinoid nekroz tabakası
• Granülasyon tabakası
• Fibrozis

Ülserin tam iyileşmesi kas tabakasının fibrosisi ve üzerini epitel tabakasının kaplamasıyla olur. Klinik özellikleri epigastrik ağrı (antiasidlerle yatışır), bulan­tı ve kalp yanması (özofagial ülserlerde)dır.
Komplikasyonları ve şekilleri:
• iyileşmesi yavaş olmakla birlikte antiasid ajanlar ve mukozal koruyucularla hızlandırılabilir.
• Hemoroji: Üst GİS kanamasının sık nedenlerinden biridir.
• Adhezyon ve erozyon: ülser mide veya duodenum duvarını tüm katlarını erode eder ve ona yapışır.• Perforasyon: Ülser perfore olarak peritonit yapar.
• Fibröz striktürler: Özofagus peptik ülserasyonunda görülür, yara iyileşmesi sırasında oluşan fibröz doku, özofagus duvarında skarlaşmaya ve obstrüksiyona neden olur. Midede ülserler pilorik stenoza neden olabilir.
• Malign transformasyon (nadir)
Tedavisi:
• Yaşam tarzı değişikliği: Sigarayı bırakma, alkol alımını azaltma
• Medikal: H.Pylori eradikasyonu(antibiotikler),asid baskılanması(antiasidler,proton pompa inhibitörleri, H2 reseptör antagonistleri, vs.)
• Cerrahi: Parsiyel gastrektomi, vagotomi