EPİFRENİK DİVERTİKÜL

  • Disfaji ve yemekten sonra alt özofagusta basınç hissi.
  • Fasılalı kusma, substernal ağrı.
  • Tipik radyolojik görünüm.
  • Alt özofagusun motilite düzensizliği.
  • Bazan hiatal herni ile birlikte olma.

Genel Düşünceler

Epifrenik pulsion divertikülleri genellikle hemen diafragmanın yukarısında yerleşmiştir, fakat toraksın ortasına kadar yükseklikte de meydana gelebilir. Genellikle motilite düzensizlikleri ile birlikte olurlar ve sıklıkla özofagusun başka yerlerinden gelişen divertiküllerden daha büyüktür. Ostiumda (ağız) özofagitis gelişebilir. Özellikle kese mukozasında ülserasyon meydana gelmişse peridivertiküler lokalize mediastinitis görülebilir.

Ayırıcı Tanı

Radyografide ve floroskopide görünüş genellikle kesin tanı koydurabilecek kadar belirgindir. Benign veya malign stenozlar web’ ler, hiatal herni, akalazya ve diğer motilite düzensizlikleri gibi beraber olan durumlar bertaraf edilmelidir. Epifrenik divertikül ile en mutad yandaş durumlar divertikülün altında özofageal spazm ve akalazyadır, ve semptomlar divertikülün kendisinden daha çok anormal motiliteden dolayı oluşurlar.

Komplikasyonlar

Özofajitis periözofajitis ve ülserasyondan arasıra kanamalar en sık komplikasyonlardır. Regürjite olan özofageal muhteviyatın trake-bbronkial aspirasyonu mutad değildir. Perforasyon nadir olarak meydana, gelir.

Tedavi

Hastaların çoğu cerrahi gerektirmeyen minör semptomlara sahiptir. Semptomlar yavaş yavaş ilerleyerek çok ciddi olduklarında cerrahi endikasyon vardır. Ameliyat torakotomi, divertikülün eksizyonu ve daha evvel mevcut olan motilite anomalisi için bir girişim uygulamasından ibarettir. Divertikül aşağısından özofageal kasların çizgi şeklinde ayrılması (myotomi), çok vak’alarda diffüz spazm veya akalazya ile epifrenik divertikülün sıklıkla beraber olması sebebi ile yapılmalıdır. Şayet hiatal herni varsa onanlmalıdır.

Prognoz

Cerrahi vak’aların%80-90’ında başarılıdır.