Ameliyat Sonrası Bakım

Hipoglisemi tespit edildiğinde infüze edilen glukoz miktarı derhal arttırılmalı ve insülin azaltılmalıdır. Orta derecedeki bir hipoglisemide instilin infüzyonunun tamamen kesilmesi nadiren tavsiye edilmektedir çünkü eğer düşük dozda insüline devam edilirse öglisemiye daha yumuşak bir şekilde geçilir.

Cerrahi sonrası diyabetik hasta takibinde insülin gereksinimini ayarlamak için idrar glukoz değerlerine dayanan bir “sliding scale (değişebilen değerlendirme oranı) kullanılması pek mantıklı değildir. İdrar retansiyonu, ikili işeme örneği almada başarısızlık ve glukoz ekskresyonu için böbrek eşiğindeki değişkenlikler gibi problemler idrar glukoz değerlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır; bu da insülin gereksinimlerini bu ölçümlere dayandırmayı oldukça tehlikeli yapmaktadır. Bu yüzden glukoz veya insülin veriliş hızındaki ayarlamalar mutlaka kan glukoz düzeylerine dayandırılmalıdır.Bugün artık yatak başı glukoz izlenmesi için kullanımı kolay ve oldukça kesin ve hızlı ölçümler (sonucu almak için 2-3 dakika yeterli) veren pek çok alet mevcuttur. Bir parmak-stiği (finger-stick) için bir tek damla kan yeterli olmaktadır.