Ekvator ve Kutup Kavramları Nedir Açıklayınız

Model küreden yararlanarak ekvator ve kutup kavramlarını açıklayınız.

Ekvator nedir

Yer küresinin karşılıklı kutuplarının tam ortasından geçtiği kabul edilen büyük çemberdir. Ekvator sıfır derece enlem çizgisi diye de bilinir. Bu çember  kuzey ve güney yarım küreleri ayırmaya yarar. Ekvator çizgisi, yer kürenin tam ortasından geçer. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın konumunun bulunmasında ekvator çizgisi önemli rol oynar.

Kutup Nedir

Dünyanın iki ucunda bulunan ekvatora göre uzak noktalardır. Bu noktalarda meridyenler kesişir. Yeryüzünde koordinat bulunurken, ekvatorun kuzeyinde bulunan Avrupa’yı da kapsayan bölüme Kuzey yarımküre, Ekvatorun güneyinde bulunan bölüm ise Güney yarımküre’dir. Ekvatorun kuzeyinde kalan en uç noktaya kuzey kutup noktası, ekvatorun güneyinde kalan en uç noktaya güney kutup noktası denir. Kutupta en yüksek ısı 10 C derece, en düşük ısı -48,3 C derecelerde seyreder. Kutup dairesi, 66 derece 33 dakika kuzey ve güney enlemlerinde bulunur.

Kutup ve Ekvator Kavramları Hakkında Açıklama Bilgi Verdik.