Dren Komplikasyonları

Dren geçişleri daima bakterilerce kolonizedir ve yabancı bir cisim olan dren enfeksiyonu provoke eder. Dren enfeksiyonundan kaçınmak için yara dreni aseptik olarak pansuman edilmeli ve kapatılmalıdır. Mümkünse kapalı aspirasyon sistemleri kullanılmalıdır.

Bazan, dren tümüyle karın içine kaçabilir ve genel anestezi altında çıkarılmalıdır. Büyük bir emniyet çengelli iğnesi takılarak, drenin kayması önlenebilir.