Doğal Kaynaklarımız Biterse Ne Olur

Doğal kaynaklarımız tükenirse ne olur

Doğada bulunan yer altında ve yer üstünde bulunan tüm kaynaklar bizim doğal kaynaklarımızı ifade etmektedir. Doğal kaynaklarımız hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için oldukça önemlidir. Bizim için hayati önem taşıyan doğal kaynaklarımızın kullanımı ise öncelikle insanlara bağlıdır. Eğer insanlar doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanırsa bu yine biz insanlara olumlu olarak geri dönecektir. Ancak insanlar doğal kaynaklarımızı israf ederse yine bu durumun olumsuzlukları biz insanlara geri dönecektir.

Tükenmez doğal kaynaklarımız; Rüzgar, su, güneş ve dalga.

Yenilenen doğal kaynaklarımız; Orman, toprak, hava ve jeotermal kaynaklar.

Yenilenemeyen kaynaklar; Petrol, doğal gaz, kömür ve madenler.

Eğer doğal kaynaklarımız tamamen tükenip yok olursa ülkemizin çevre düzeni de bozulacaktır ve hayatımız tehlike altına girecektir. Rüzgar, güneş, su, dalga ve toprağın olmadığı bir alanda insanların yaşaması da oldukça zorlaşacaktır.

Güneşimiz olmazsa suyu bulamayız, bitkilerimiz fotosentez yapamayınca oksijensiz kalacağız, ısınma ihtiyacımızı karşılayamayız yani kısaca önce insanların sonrasında diğer tüm canlıların yaşamları oldukça zorlaşacaktır.

Bu nedenle canlıların sağlıklı bir alanda yaşayabilmeleri için ve ekosistem dengesinin bozulmaması için doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız ve onları tasarruflu kullanmalıyız.