Dil Göstergeleri Nelerdir

Dil göstergeleri

Dil bilimciler,”gösterge” terimini “kelime” teriminin yerine kullanmaktadır. Dil sayesinde, insanlar duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Soyut ve somut kavramlar kelimeler sayesinde gösterilir.

Söz ya da yazılı olarak meydana getirilen tüm eylemler dil göstergesi olarak adlandırılır. Yani dilde anlamı olan en küçük kelimeye dil göstergesi adı verilmektedir. Her kelimede bir dil göstergesi özelliği bulunmaktadır. Türkçe dilinde; fiil çekim ekleri ve kelimeler olmak üzere iki çeşit dil göstergesi mevcuttur. Dil göstergesinin gösteren ve gösterilen olmak üzere iki çeşit unsuru bulunmaktadır.

Dil sayesinde duygu ve düşüncelerimizi anlaşılır bir şekilde aktarabiliriz. İletişimin en basit yolu ise dil ile konuşarak duygu ve düşüncelerimizi aktarmaktır. Konuşarak kurulan iletişime göre vücut dili, resim, işaret dili gibi iletişim yolları daha anlaşılması zordur.