Çocuklarda Psikososyal Boy Kısalığı

Öykü ile ev içinde çocuğa davranış konusun­da doğru bilgi almak çoğu zaman olası değildir. Genellikle beslenmesinde de hatalar olan bu ço­cukların bulundukları ortamda beslenmeleri dü zeltilse bile büyümedeki bozukluğun düzeltile mediği görülmüştür. Nedeni iyi bilinmemektedir. Büyümenin kortikal inhibisyonla, hipotalamus düzeyinde baskılanmış olması olasıdır. Büyüme hormonu, ACTH, hatta TSH salgısının geçici ola­rak azaldığını bildiren yayınlar vardır. En iyi tanı’ ve tedavi yöntemi ortam değişikliği veya çevresel koşulların düzeltilmesidir.