Çocuklarda Makrosomi

İnsüline bağımlı olmaması ile açıklanır. Makro­somi nedeniyle doğum güç olabilir. Diyabetik anne çocukları doğum travmalarına eğilimlidir. Uygun tedavi ile normoglisemi sağlanan di­yabetli annelerin çocuklarında makrosomi görül­mez. Ayrıca* diyabetin vasküler komplikasyonla rmın gelişmiş olduğu eski diyabetli vakalarda plasental yetersizlik nedeniyle makrosomi oluş­maz. Böyle vakalarda çocukta hemen daima fetal malnütrisyon vardır ve doğum tartısı düşüktür.