Asr Ne Demek? Asr Nedir?

Türkçe kökenli bir kelime olan ASR; (Acceleration Slip Regulation – ivme kayması kontrolü) sistemi, frenler ve motor yönetim sistemini eşit derecede hakimiyetini sağlayıp kontrol ederek, tahrik tekerleğinin çekiş yeteneği kaybolduğunda bu durumu fark edip tekerlek hızını aza indirmekte ve kaymalarını önlemektedir. Sürücüye yanal ve uzunlamasına dinamik kontrol yeteneği sağlamaktadır. Bu özellik, özellikle çekiş yeteneğinin azaldığı kumlu, karlı, yağmurlu yol koşullarında yararlı olmaktadır. Yol düzeninin durumuna göre en uygun sürüş kontrolünü sağlamaktadır. Asr tipleri; sınırlı kaymalı diferansiyel, fren sistemi çekiş kontrolü, aktarma organları çekiş kontrolü olarak alanlara ayrılmaktadır.