Çocuklarda İmmum Yanıtta Rol Alan Hücreler

İnsanda immun sistem, çeşitli organlar ve farklı hücrelerin rol aldığı mekanizmalar ile kendisinden olmayan antijenleri elimine edebil­mektedir. İmmun sistemle ilgili tüm hücreler mültipotansiyel kök Cstem) hücrelerinden türer. Bu hücrelerin iki ana farklılaşma şekli vardır:

  1. Lenfoid seri: Lenfositleri yapar.
    1. Miyeloid seri: Fagositleri ve  diğer hüc­releri yapar.

Lenfositler grubunda işlevleri farklı olan T hücreleri ve B hücreleri olarak bilinen iki ayrı tip hücre vardır. T hücreleri timusta farklılaşır; B hücreleri ise fetusta karaciğer ve dalakta, erişkinde ise kemik iliğinde yapılır. Lenfositler grubunda T ve B hücre popülasyonundan olma­yan ayrı bir hücre tipi de vardır. Bu hücreler «null hücreler» adını alır. T ve B hücreleri mor­folojik olarak birbirine benzer. «Null» hücreleri ise intrasitoplazmik granülleri ile T ve B hücre­lerinden ayırt edilir.

Fagositler grubunda da monositler ve poli-morf nüveli granülositler iki temel hücreyi oluş­turur. Polimorf nüveli granıilositler (polimorflar) granüllerinin boyanmalarına göre nötrofil, ba-zofil ve eozinofil olmak üzere gruplandırılır. Mi­yeloid seriden köken alan yardımcı diğer hüc­reler trombositler ve mast hücreleridir. Trom-bositler pıhtılaşma ve iltihap olaylarında rol alırlar. Mast hücreleri yapısal ve işlevsel olarak bazofil polimorflara benzer hücrelerdir.