AĞIZ TABANI KANSERLERİ

Bütün ağız içi karsinomalarının %15-20 kadarı ağız tabanı karsinomasıdır. Hemen hepsi yassı hücreli karsinoma olup dil kanserlerine göre daha az diferansiyedir. Mediale doğru yayıldıklarında dili, dışda ise gingivayı, altındaki periostu ve mandibulayı invazyona uğratabilirler. Aşağıya doğru yayılmada submaxillar tükrük bezi duktusunu, nervus ve arteria lingualis’leri işgal eder veya kaslar arası planda yayılır.

Bu kanserlerin çoğu ağız tabanının ön kısmındadır. Lenfatik invazyon erken dönemde görülür. Hastaların %50-60 mda ilk muayenede palpabl lenf nodulu vardır. Bazı serilerde, tanıdan 12 ay sonra %90 hastada lenf nodülü metastazı tesbit edildiği bildirilmiştir. Metastazlar submaxillar, subdigastric ve derin cervical lenf nodüllerinde görülür, %10-15 hastada ise karşı taraf lenf nodüllerinde metastaz tesbit edilir.