BURUN BOŞLUĞU KANSERLERİ

Fossa nassalis’in primer tümörleri çevredeki sinüs, nazofarenks, ağız içi ve deri tümörlerinden ayırd edilmelidir. Ençok burun yan duvarı lezyonları görülür. Vakaların yarısında alt konka boyunca lezyona rastlanılır.

Çoğu lezyon yassı hücreli karsinomadır ve hem ekzofitik, hacimli ve tikayıcı hem de derine infiltratif ve ağırılı tipten olabilirler. Diğer malign lezyonlar arasında lenfosarkomalar, melanoma, koku mukozasından çıkan nöroblastomalar (esthesioneuroepithelioma), plazmositoma, sarkoma ve tükrük bezlerinden çıkan adenokarsinomalar sayılabilir.

Burun boşluğu kanserleri ekseriyetle lokal invazyon dolayısıyla ve bazen de bölgesel lenf nodüllerine ve nadiren de kan yoluyla uzak metastazlar nedeniyle problem yaratırlar.

Vestibülü veya septumu tutan lezyonlar radyasyon ve cerrahiyle eşdeğerde tedavi edilebilirler. Yan duvardan çıkan lezyonlar ise cerrahi yolla daha iyi tedavi edilebilirler. Tükrük bezi adenokarsinomalarıyla melanomalar radikal cerrahi gerektirirler. Burun karsinomalarıyla sarkomalarında seçkin tedavi irradiasyon artı cerrahidir. Rezeksiyon yapılamayacak kadar ilerlemiş vakalarda radyoterapi palliasyon temin eder.