Birbirini Takip Eden Olaylarda Neden Sonuç İlişkisi Nasıl Kurulur

Birbirini takip eden olaylarda neden sonuç ilişkisi nasıl kurulur

Bilime göre evrende olan her olayın bir nedeni ve nedene bağlı bir sonucu vardır. Nedensellik ilişkisi birbiri ardı sıra gelen olaylar arasında kurulmaktadır.

Mesela gece ile gündüz, yaz ile kış arasında bir nedensellik ilişkisi yoktur ve birbirlerinin sonucu değildir. Başka bir örnek verecek olursak tarihi olaylar birbirlerinin nedenleri ve sonuçları değillerdir. Bunun nedeni zamanın değişkenlik özelliği olmasıdır. Yer aynı olsa bile zaman şartları değişkenlik gösterir. Bunun nedeni sosyal olayların da farklılık göstermesidir. Bu nedenle olayların tekrar etmesi mümkün değildir. Ancak bazı insanların örneğin acıya alerjisi vardır ve bu nedenle acı yediği için vücudu kabarıyorsa bu neden sonuç ilişkisine örnek olabilir.