Bir Yerleşim Yeri Seçilirken NeBir Yerleşim Yeri Seçilirken Nelere Dikkat Edilirlere Dikkat Edilir

Bir yerleşim yeri seçilirken nelere dikkat edilir

İnsanlar tarihten bu zamana gelene kadar hep beklentilerini karşılayabilecek bölgeleri yerleşim yeri olarak belirlemişlerdir. Örneğin o dönemlerde tarım ekonomik geçim kaynağı olduğundan dolayı insanlar tarım yapabilecekleri göl ve nehir kenarlarına yerleşmişlerdir.

Aynı döngü günümüzde de hala devam etmektedir. Tek fark şudur ki sadece günümüz şartları daha da modernleşip geliştiğinden dolayı insanların da istekleri ve beklentileri artmıştır.

Peki bir yerleşim yeri seçilirken nelere dikkat edilir?

Yukarıda da dediğimiz gibi bir yerleşim yeri öncelikle insanların ekonomik ve sosyal beklentilerini karşılamalıdır. Buna göre bir yerleşim yeri seçilirken öncelikle gelişmişlik seviyesine bakılır ve o yerleşim yerinin iş imkanları göz önünde bulundurulur. Daha sonra bir yerleşim yerinin seçilmesinde o yerin eğitim olanakları, sosyal yaşantısı, sağlık hizmetleri alt yapı hizmetleri, iş imkanları gibi bir çok etken önemli rol oynar. Örneğin şehirler varken insanlar kırsal kesimlerde yerleşim yeri kurmazlar çünkü kırsal kesimlerde iş olanakları, eğitim ve sağlık olanakları ve sosyal hayat oldukça kısıtlıdır.

Bir Yerleşim Yeri Seçilirken Nelere Dikkat Edilir