Kayaç Döngüsü Nasıl Oluşur

Kayaç döngüsü hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla bu yazımızı hazırladık.

Kayaçlar bir çok minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir çok mineral veya taş parçacıkları bir araya gelir birikir ve böylece kayaçlar meydana getirir. Yer kabuğu için kayaçlar olmazsa olmaz bir olgudur. Çünkü kayaçlar yer kabuğunu meydana getirmektedir. Kayaçlar, magmatik ve başkalaşım olmak üzere iki şekilde incelenir. Kayaçlar, meydana geldiği günden bugüne kadar bir çok değişime uğramışlardır.

Kayaç döngüsü; magmatik, tortul ve başkalaşım olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. Kayaç döngüsünün gerçekleşebilmesi için bazı koşulların olması gerekmektedir ve bu koşulların oluşması milyonlarca yıl sürebilir.

Peki kayaç döngüsü nasıl meydana gelir?

Magmatik kayaçlar ve tortul kayaçlar volkanik patlamalar sonucunda oluşur. Magmatik kayaçlar ya tortul kayaçlara dönüşür ya da diğer başkalaşım kayaçlarına dönüşür. Tortul kayaçlar ise değişerek başka kayaçlara dönüşürler. Bu kayaçlar son olarak erir ve yeryüzündeki magma halini alır. Bu döngü tekrar başa dönerek kendisini yeniler.