Azot Döngüsü Nasıl Gerçekleşir

azot döngüsü nedir

Atmosferdeki gazın yeryüzünün içinde yer değiştirmesi olayına azot döngüsü adı verilir. Azot canlıların yaşamsal devamlılığı için oldukça önemlidir. Azot, içinde amino asit, amonyak, nitrik asit gibi kimyasal maddeler taşır. Azot, renksiz ve kokusuz olduğundan dolayı gazdır diyebiliriz.

Havadaki azot yağmur, kar gibi iklimsel olaylarla yeryüzüne iner ve toprağa işler. Ancak havanın ısınması ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte toprağa düşen azot buharlaşır ve buharlaşmanın sonucunda tekrar havaya döner. Bu olaya azot döngüsü adı verilir.

Azot; insanlar, hayvanlar ve doğal çevremizdeki diğer canlı varlıklar için azor oldukça önemli bir gazdır bu nedenle azot döngüsünün oluşumu da canlıları yakından ilgilendirmektedir.

Azot Döngüsü Nasıl Oluşur