Azot Döngüsü ve Su Döngüsü Nedir

Azot ve su döngüsü

Toprak ile hava arasındaki azot dönüşümünü sağlayan olayların bütününe azot döngüsü adı verilir. Canlıların soluduğu havada fazlasıyla azot bulunmaktadır çünkü bitkiler  aminoasit sentezlemek için azota ihtiyaç duyarlar. Ancak azotu direk havadan alamadıkları için su yoluyla azot ihtiyaçlarını giderirler. Ayrıca yıldırım ve şimşek gibi hava olayları da azotun toprağa karışmasında fazlasıyla etkilidir. Bitkiler topraktan ya da sudan azot alarak protein sentezler. İnsanların ve diğer canlıların kullandığı azot tekrar toprağa karışır, toprağa karışan azotu mantarlar ve bakteriler amonyum tuzuna, amonyum tuzu başka bakteriler tarafından nitritlere ne nitratlara çevrilirler. Bu gazlar bitkiler tarafından tekrar aminoasit sentezinde kullanılır.

Su elementi, atmosferde ve yeryüzünde sürekli hareket halindedir. Bu olaya “su döngüsü” adı verilir. Irmaklar, göller, akarsular, buzullar, okyanuslar su döngüsünün en önemli elemanlarıdır. Yeryüzündeki sular güneşin buharlaştırma etkisiyle gökyüzüne çıkar ve yağmur olarak geri iner. Su döngüsü bu şekilde devam eder.