Besinlerdeki dayanıklılık

Biyoşimik fonksiyonları

Vitaminler vücuttaki bileşiklerin bir par­çası olmaktan çok, düzenleyici fonksiyon görür

Ler. Hormonlar gibi vitaminler de metabolik olaylarda katalizör rolü oynarlar. Koenzim şek­linde davranırlar ve enzimlerin aktif şeklini meydana getirmek üzere özel enzim proteinleri­ne bağlanırlar.

Vitamin gereksinimleri

Tablo 7.4.1 de yağda eriyen vitaminler, tab­lo 7.4.2 de suda eriyen vitaminler için günlük önerilen miktarlar verilmiştir. K vitamini, biotin ve pantotenik asit için günlük önerilen miktar­lar henüz standart değildir. Bu nedenle bu vi­taminlere ilişkin yaklaşık rakamlar, ayrı bir tab­loda (tablo 7.4.3) belirtilmiştir.

Sağlıklı bir annenin sütü, d vitamini dışın­da tüm vitaminleri çocuğun gereksinimlerini karşılayacak miktarlarda içerir. Ancak yaşamın ilk günlerinde k vitamininin de dışardan veril­mesi gerekebilir.

Uluslararası besin kodeksi ve s.s.y.b. Gıda tüzüğü uyarınca endüstriyel bebek sütü formül­lerine belirli miktarlarda vitamin ilavesi zorun­ludur. Endüstriyel süt formülleri ile beslenen sütçocuklarına genellikle ilave vitamin verilmesi gerekmez. Ancak meyve suları gibi doğal kay­naklarla vitamin almayan bebeklere c vitamini ilavesi uygundur. Formülün d vitamini içeriği ile çocuğun gereksiniminin karşılanamadığı özel durumlarda d vitamini preparatları vermek ge­rekebilir.

İnek sütü ile beslenen sütçocuklarına d vi­tamini preparatlarınm verilmesi ve c vitamini doğal kaynaklardan sağlanamıyorsa bu vitami­nin de ilavesi gereklidir.

Batı ülkelerinde, ilk yaştan sonra karışık ve dengeli bir diyetle beslenen çocuklara hiçbir vi­tamin ilavesi önerilmemektedir. Ancak ülkemiz­de piyasa sütleri d vitamini ile zenginleştiril memiş olduğundan ilk yaşlarda ve ergenlikte, özellikle kış aylarında her çocuğa ilave d vita­mini verilmesi gerekmektedir. Beslenme koşul­ları iyi olmayan çocukların gereksinimlerini kar­şılamak için multivitamin preparatları verilmesi uygundur.

Sağlıklı bir erişkin için dört ana besin grubu­nu (süt ve türevleri; et ve türevleri; unlu besin­ler; sebze ve meyveler) ye biraz yağ içeren bir diyet vitamin gereksinimini karşılar. Tablo 7.4.4. De değişik vitaminler yönünden en zengin besin sel kaynaklar sıralanmıştır.

(1)     retinol eşdeğer birimi olarak. 1 retinol eş­değer birimi = 1 p,g retinol veya 6 xg g karoten

(3)    Kolekalsiferol olarak. 10 xg kolekalsiferol = 400 iü d vitamini