Bakteriyemi

Damara uzun süreli yerleştirilen kamillerin neden olduğu tekrarlayan hafif bakteriyemilerde kanülü çıkarmanın yanısıra antibiyotik tedavisi de gerekir. Bazı bakteriyemiler önlenebilir. Örneğin, infekte üriner sistemin enstrümantasyonunu takiben bakteriyemi hemen hemen kaçınılmazdır. Bu tür manipulasyondan önce idrar kültürü ve antibiyotik hassasiyetine göre hastanın tedavi edilmesi ürolojik cerrahinin emniyetini büyük ölçüde arttırır.

Ateş ve pozitif kan kültürünün ifade ettiği manayı değerlendirmek bazen güçtür. E.coli gibi iyi bilinen patojenlerin çok yaygın bir şekilde bulunan S.albus’a oranla önemleri çok daha fazladır. Ancak unutulmamalıdır ki S.albus ve hatta difteroid bakteriler bazen patojen olabilirler. Anaerobların ve miks suşların ürediği kültürler hemen daima önem taşırlar ve sıklıkla cerrahi nedenlerle yakından ilişkilidir.