Grafik Ne Demek? Grafik Nedir

Grafik ne demek? Grafik nedir?

Fransızca kökenli grafik kelimesi Türkçede bir şeyi biçim, desen, çizgilerle gösterme anlamına karşılık gelir. Grafikler özellikle sunumlarda çokça kullanılan materyallerden biridir. Bir şeyin zaman içerisindeki değişken ve durağan anlarını çok iyi bir şekilde ifade eder. Bunlar genel olarak istatistik ve iktisadi bilgileri içerir. Örneğin; bir bölgedeki nüfus artış hızını yıllara göre bir grafikle anlatabilirsiniz.

  • Grafiker; Grafik tasarımcısına verilen mesleki unvandır.
  • Grafiti; Duvarlara elle yapılan şekilli yazılar veya resimlerdir. Grafiti ilk olarak ABD’nin New York kentinde ki metrolarda yapılmaya başlandı. O zamanlar yapılması yasak olduğundan genellikle gece vakti yapılırdı. Yasak oluşu ve belli bir hızda belli bir ürünü ortaya çıkarma kaygısı, bunun yarattığı adrenalin gençlerin büyük ilgisini çekti. Bugün grafitiyi sanat olarak nitelendiren kesimler var. İnsanlar duvarlarına grafiti yaptırabilmek için yetenekli kişilere ücret ödüyorlar.