Atatürk Vatanı Kurtarmak İçin Neler Yaptı

Atatürk vatanı kurtarmak için neler yaptı

Mustafa Kemal Atatürk, vatanı kurtarmak için bir çok çalışmalar yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı çalışmalarla Türk milletinin lideri ve kahramanı haline geldi.

Mustafa Kemal Atatürk, öncelikle yurtta kongreler ve görüşmeler yaptı ve milli bilinci uyandırdı. Sonrasında Kurtuluş savaşında, I. Dünya Savaşında ve Çanakkale savaşında ön safhalarda yer alarak düşmanla kıran kırana savaştı ve düşmanı yurdumuzdan çıkarana kadar mücadele etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, bugünümüzün temellerini atacak daha bir çok çalışmalar yapmıştır. Osmanlı devleti meclisine karşılık Mebusan meclisini kurmuştur ve görüşmeler yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine bir çok ilke ve inkılap da kazandırmıştır; takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapmıştır, kılık kıyafete düzenlemeler getirmiştir, şapka inkılabı getirmiştir ve Soyadı kanunu getirmiştir. Böylece Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesi için bir çok çalışmalar yapmıştır.