Ankilozan spondilit

Hastalık lumbal vertebralarda ve sakroiliak eklemlerde başlar ve torasik ve servikal vertebraları da kapsamak üzere yukarı doğru ilerler. Periferal eklemler de tutulabilir, özellikle de kalça ve dizler.

Birleşik Krallık popülasyonunun %1 kadarını etki­ler. Tipik olarak geç adolesan ve genç erişkinlerde görülür (15-30 yaş), erkek kadın oranı 2:1’dir.

Etyoloji bilinmemektedir ancak ankilozan spondilitli erkeklerin %90’nından fazlasında HLAB27 antijeni vardır (normal populasyonun %10’undan azı bu anti­jene sahiptir), bu da otoimmün bir bozukluğu düşündürmektedir.

Morfolojik değişiklikler-Vertebral ligamentlerdeki kronik inflamasyon yoğun fibrosis ve ossifikasyonla yavaşça iyileşir ve vertebra cisimciklerinin periferini birleştiren rijid bir kabuk oluşturur. Zamanla vertebral kolonda füzyon olur ve esnek olmayan rijid bir hal alır (bamboo spine).

Semptomu tipik olarak sinsice başlayan ve tekrar­layan alt bel ağrısı ve tutukluk epizotlarıdır, bazen gluteal bölge ve uyluğa yayılım olabilir. Semptomlar karakteristik olarak sabahın erken saatlerinde ve hareketsiz dönemler sonrası daha şiddetlidir.

Sistemik bulgular arasında aort yetmezliği (roma­toid aortite bağlı olarak), rekürren irit ve kronik infla­matuar bağırsak hastalığı vardır.

Tetkiklerde, ESR yüksek veya normal, romatoid faktör serolojisi negatif ve radyografide tipik bambu kamışı (bamboo spine) görünümü vardır.

Hastalık yavaşça ilerler ancak remisyon göster­mez. Tedavi şöyledir:
• Yaşam tarzı: Deformiteleri önlemek ve mobiliteyi mümkün olduğunca korumak için düzenli fizyoterapi ve egzersiz (yüzme gibi temas olmayan sporlar).
• Tıbbi: NSAİİ’lar (semptomatik rahatlama için); radyoterapi (ilaç tedavisine cevap yetersizse, düşük bir lösemi riski taşır).
• Beraberindeki kalça tutulumu için cerrahi.