Akika Kurbanı Nedir Nasıl Kesilir

Akika kurbanı nasıl kesilir, akika kurbanı nedir ne için ve ne zaman kesilir

Yeni bir bebek doğduğunda onu veren Rabbimize  şükretmek amacıyla  “akika kurbanı” denilen kurban kesilir.

Akika; yeni doğan çocuğun başındaki süt tüyüne denir. Akika kurbanının kesinliği mezhepten mezhebe değişir.

Hanefî mezhebinde mübahtır. Şükür için yapılan ibadet Allah’a yakınlığa dönüşür. Çünkü niyet, ibadetleri sevap kazanılan bir amele çevirir. Diğer mezheplerde ise sünnet; Zahiriyye mezhebinde ise vaciptir.

kurbanlık

Peygamberimiz (sas), torunları Hasan ve Hüseyin doğduğunda bir koç edinerek onu akika kurbanı niyetiyle kesmiş ve ümmetine de önermiştir.

Peygamberimiz (sas)’in bu şekildeki yaptıkları bir zorunluluk taşımaz, doğum gibi bir mutlu olayın insanlarla sevinçle paylaşılması, etraftakilerle dayanışma ve kaynaşma esasını taşır.

Akika kurbanını çocuğun doğumunun yedinci günü kesmek müstehaptır. Fakat doğumundan itibaren ergenlik çağına kadar da kesilebilir. Bebek doğduğunda ona ad konulması, saçının kesilmesi ve tartılması kaç gram çıktıysa o kadar altın veya gümüş dağıtılması önerilmiştir.

Kurban edilebilen tüm hayvanlar akîka kurbanı olabilir. Kesilen bu kurbanın etinden kurban sahibi ve akrabaları komşuları yiyebilir ve istenilen kişilere dağıtılabilir.

Peygamberimiz (sas) bu kurbanın kesilmesi esnasında adet olan başa kan sürülmesini men etmiştir.

İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’in görüşlerinde akîka kurbanının kemikleri, çocuk sağlıklı olsun diye, kırılmayıp yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilmesi vardır. Diğer mezhep imamlarına ise bu adeti sağlık için değil çocuk mütevazı olmasına ve iyi huylu olsun diye kemiklerin kırılmasını istemez.

Akika Kurbanı Hakkında