Ağızdan ağıza canlandırma (resuscitation) Yöntemi

B. Canlandırıcı parmaklarıyla kazazedenin burnunu kapatmalı ağzını kazazedenin ağzının etrafına kapamalı ve kuvvetli bir ekspirasyonla nefesini kazazedeye nakletmelidir.

C. Burun ve ağızı açmakla kazazedenin pasif olarak nefesi vermesine izin verilir. Canlandırıcı ekspiratuvar hava akımını dinlemeli ve hissetmelidir.

El resuscitatörün kullanımı için talimat:

1. Kazazedenin boynunu bir eli kaldır.

2. Başı boyun maksimal ekstansiyona gelecek şekilde arkaya yatır. Ağızdan ve boğazdan artıkları ve sekresonları çıkar. Dili ve mandibulayı açmak için gerektiği kadar öne doğru çek.

3. Şekilde gösterildiği gibi boynu ekstansiyonda ve çeneyi öne doğru tutarak, maskeyi ağız ve burun üzerine sıkıca yerleştir.

4. Göğüs duvarının yükselmesiyle akciğerlerin şiştiğini farkederek balonu sık.

5. Kendiliğinden genişleyecek olan balonu serbest bırak. Hasta nefes verecek göğüs inecektir.

6. 4 ve 5. maddeleri dakikada yaklaşık olarak 12 kere tekrar et.

Ağızdan ağıza üflemede kullanım için hava yolu:

Daha geniş hava yolu adültler içindir. Koruyucu fleksibl’dir, ve çocuklarda ve infantlarda kullanım için gösterilmiş pozisyondan tersine çevrilebilmelidir.