Göz Muayenesi

Göz Muayenesinde Neler Olur?

Bir göz doktoru tarafından yapılacak, kusursuz bir göz muaye­nesi, bir seri değerlendirmeden oluşur. Bunların bazıları karanlık bir odada yapılır. Aşağıda belirtilenlerin bir kısmı ya da hepsi yapılabilir.

Gozhastaliklari

Tıbbi Hikayesi

Göz doktoru, muayeneden önce, size, şimdiki ve geçmişteki sağlık durumu­nuzu; genel sağlık durumunuzu, çocukluk hastalıklarınızı, allerjilerinizi, kişisel ve ailevi sağlık problemlerinizi soracaktır. Tüm bu etkenler, gözlerinizi etkileyebilir.

Görüş Keskinliği İçin Snellen Testi

Doktor, Snellen çizelgesi yardımıyla, görme netliğinizi -görüş keskinliğinizi- ölçecektir. Snellen çizelgesi, giderek küçülen, harf ve sayı satırlarından oluşan bir çizel­gedir. Eğer doğru mercek taşıyor­sanız, görüşünüz mevcut reçete­nizle test edilmiş olacaktır.

Numaralandırma, ne kadar iyi görüyorsanız, ona göre yapıla­caktır. Kusursuz görme 20/20 olarak ifade edilir, bu 20 feet (6 metre) uzaklıktan mükemmel görebiliyorsunuz anlamına gelir. Eğer, değerlendirme 20/30 olursa, 20 feet uzaklıktan, mükemmel görebilen birinin 30 feet (9,144 m.) uzaklıktan gördüğünü görebi­liyorsunuz demektir. İkinci sayının yükselmesi, gözününüzün ne kadar az gördüğünü ifade eder.

Kontrol sonunda, düzeltici mercek veya ayarlama reçetesi ihtiyacı olursa; doktor, ihtiyaç duyulan düzeltmeyi ölçmek için bir cihaz kullanacaktır. Bunu kesinleş­tirmek için, en iyi şekilde görme­nizi sağlayacak merceği buluncaya kadar kontrola devam edecektir.

Kenardan Görme Değerlen­dirmesi

Kenarları ne kadar iyi gördüğünüz – her bir gözün kenarından-bir gözünüz kapatılıp, diğeri tam karşıda bir noktaya sabitlenerek değerlendirilir. Doktor, bir nesneyi (kalem gibi) ileri-geri, görüş alanınızın dışına hareket ettirecek ve hareketi gördüğünüzde bildirmenizi isteyecektir.

Doktor, gözünüzün dış muayenesini yapacaktır-göz kapakları, kirpikler ve göz çukuru.- Göz kürenizin görüntüsü incelenecek ve ışığa tepki olarak göz bebeğinizin büyümesi (açılması), küçülmesi (kapanması) değerlendirilecektir.

Bu kontrolün önemli bir kısmı, her bir gözdeki altı adet kasın koordinas­yonunu kontrol etmek ve gözleri­nizin eşanlı olarak hareket ettiğini tespit etmektir. Gözlerinizin hizasının test edilebilmesi için, bir nesneye odaklamanız ve aynı zamanda her bir gözünüzü açıp kapatmanız istenecektir.

Ayrı bir testte doktor, sabit bakarak bir kalemden çıkan ışığı takip etmenizi isteyecek ve böylece gözlerinizin aynı anda hereket edip edemediğini tespit edecektir.

Ön Göz İncelemesi

Göz doktor­ları ve optometristler, gözlerin ön kısmının yapısını incelemek için özel bir lamba kullanırlar. Bu lamba, güçlü bir mikroskoba bağlıdır.

Başınızı dik olarak çeneliğe koyduğunuz zaman, ışık gözünüzün üstüne ve içine verilir.
Doktor böylece, net olarak, korneayı, ön odayı, mercekleri ve saydam tabakayı görebilir. İlave mercekler yardımıyla da retinayı görebilecektir.

Doktorunuz, göz bebeklerinizi büyüterek, gözünüzün iç kısmını daha iyi görebilmek amacıyla, göz damlası kullanabilir. Damlanın etkisini kaybetmesi zaman alaca­ğından, birkaç saat için ışığa duyarlı olabilir ve odaklama sıkıntısı yaşaya­bilirsiniz (eğer büyümeyi tersine döndüren damla verilmediyse).

Retina Ve Görme Siniri Gelişimi

Doktorunuz “oftalmoskop” adı verilen, üzerinde bir odak merceği olan bir alet yardımıyla gözün her tarafını inceler: Kornea, göz sıvısı, mercek, saydam tabaka, göz siniri ve retina.

Tonometri

Tonometri, acı vermeden, gözünüzdeki sıvının basıncını ölçerek, göz tansiyonunu belirleyen bir testtir. Göz, uyuştu­rucu bir damlayla hissizleştirildikten sonra, doktor, tonometre denilen bir cihazla korneaya dokunur ve gözün direncini ölçer.

Normal basınç değeri, 10 ila 22 milimetre civa (mm Hg) arasındadır. Bununla beraber, göz basıncı bu değerler arasında kalsa bile, göz tansiyonu yine de oluşabilir; benzer şekilde, yüksek basıncı olan kişilerde de göz tansi­yonu olmayabilir. Bazı optomet­ristler, korneaya ani bir hava üfürüğü göndererek basıncı ölçen bir tonometre kullanırlar. Bu yöntemde hata riski daha fazladır.