Adeno karsinomalar

2.Acinic celi karsinoma: Bu az görünen tümör parotis bezinin acinic hücrelerinden oluşmuşa benzer. Alveolar gruplar halinde toplanmış, poligonal , nükleusları ortada hücrelerden ibarettir. Lokal lenf nodüllerine metastaz yaparlar ve uzak metastazları da görülür.

3.Tümörün histolojik görünümlerine bağlı olan diğer değişik adenokarsinomalar: Bunlar trabeküller, müsinöz ve anaplastik olarak adlandırılmışlardır. Bunlar oldukça yüksek malignite gösterirler ve bölgesel ve uzak metastazlar yaparlar.

F.Oxyphil Adenoma (Oncocitoma): İnce fibrovasküler septumlarla ayrılmış küçük gruplar teşkil eden pleomorfik eozinofilik hücrelerden oluşmuş tümörlerdir.

G.Mickulioz Hastalığı: Klinik karakterleri bir veya daha çok tükrük bezinin şişmesi ve çoğu vakada Sjögren sendromuyla bir arada olmasıdır. Normal bez parankiması lenfoid dokuyla ve intraduktal prolifere hücrelerle dolmuştur.

H.Vasküler Malformasyonlar: Hayatın ilk yılında görülen parotis tümörlerinin %90 ı hemangiomadır.