Şark Çıbanı Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri

Etkeni Leishmania tropica’dır. Yurdumuzda şark çıbanı hemen hemen hiç kalmamış gibidir. Kuluçka dönemi 2-8 haftadır. Flobotomlarla veya direkt ilişkiyle geçer.

Klinik tablo: Flobotomun soktuğu yerdeki kabarcık bir süre sonra ülserlesin Sökonder enfeksiyonlar, yarayı büyütüp derinleştirirler. Yara 1 yıl içinde iyileşir, fakat yerinde geniş bir nedbe bırakır.

Tanı: Yara kenarından alman materyalde leishmania görülür. Ayrıca deri testi pozitif çıkar.

Tedavişşşş
Yara bakımı önde gelen önlemlerden biridir. Lokal antibiotik zerkleri yapılır. Tikra çevresine ve tabanına antimon preparatlan (Pentostam) enjekte edilir.