ZARARLAR

1. Genel zararlar; acı ve eziyet gibi duyulara yönelik olanlar.

2. Özel zararlar; bunlar, belgelerle gösterilmesi istenen tıbbi bakım masrafları ve gelir kaybından ileri gelen zararlardır. Hatalı bir ölüme yol açma işleminde genel davalar acı ve eziyet unsurunu ihtiva etmez, fakat ölünün ailesinin “konfor ve birlik” kaybını ihtiva eder. Özel zararlar ise, ekonomik destek kaybını ve cenaze masraflarını ihtiva eder. Şahsi zarar ve hatalı ölüm fiillerinin her ikisinde de, büyük çaplı bir ihmalin ve özellikle aşırı insafsız davranışlarının ispatı, savunma tarafının zenginlik durumuyla orantılı olarak tespit edilen cezai tazminatlara yol açabilir.