Yanıkta İmmünolojik Faaktörler

PMN hemotaktik aktivite baskılanmıştır. Bu durum, yanık yarasından serbestleşen dolaşımdaki bazı inhibitör faktörlere bağlanır. Oksijen tüketiminde azalma ve bakterilerin öldürülmesinde yetersizlik PMN lerde gösterilmiş durumdadır. Öldürme yeteneğindeki depresyon herhalde hidrojen peroksid ve süperoksid yapımındaki azalma ile ilgilidir.

Canlandırmanın erken safhasında plazma opsonin fibronektin seviyesinde bir azalma görülür fakat yaralanmadan sonra bir kaç günde başlayarak normal değerlere döner veya bunu aşar; seviyeler ağır sepsis durumlarında yeniden düşer.