Vasküler Endotelin Bozulması

Agregatlar kinin, fibfin yıkım ürünleri, tromboksan, prostasiklin, prostoglandin, kompleman, lökotrien, lizozomal enzimler, oksijen radikalleri ve muhtemelen diğer başka toksik maddeleri açığa çıkarırlar. Bunlar da endotelde ya hasara veya embolinin oluştuğu bölgede damarda genişlemeye neden olurlar. Protein, su, sodyum ve klorür interstisiuma ekstravaze olur. Ekstravaze olan miktar sınırsızdır. Endotel hasara uğradığı sürece protein ekstravaze olmaya devam edecek ve bunu da su ve elektrolitler takip edecektir. Akciğerler bu endotel bozukluğuna dayanırlar. Fakat vücudun diğer bölümleri travma veya sepsis oluştuğunda dayanamazlar ve yaygın ödem meydana gelir.