SPİNAL ANESTEZİNİN KOMPLİKASYONLARI

Spinal anesteziyi takiben sinir yaralanmaları, transverse myelitis, minör paraliziden tam paralizeye kadar değişen kalıcı veya geçici sakatlıklar olabilir. Bu tip komplikasyonların insidansı genel anestezi sırasındaki kardiak arrest insidansından belki de daha azdır. Fakat onları bu trajik etkileri sıklıklarıyla orantısız olarak kötü bir ün sahibi yapmıştır. Bunlar suboraknaid spinal anesteziden sora olduğu gibi epidural anesteziden sonra da olur. Kontaminasyon, ilaç duyarlılığı ve yüksek ilaç konsantrasyonu bazı vakalarda oluşabilir. Fakat etken faktör olarak kabul edilmemelidir.