Spesifik olmayan immünite

Job sendromunda görülen fagosit defektleri gibi bozukluklar nadir olmakla beraber görüldüğünde sonuçlar kötüdür. Bu sendromu gösteren çocuklarda kronik granulomatöz hastalığa bağlı olarak mikroorganizmaların fagositler içinde öldürülme işleminde bir defekt ortaya çıkmaktadır. Bu çocuklar, gerekli antibiyotik desteği verilmediği takdirde, infant ve çocukluk çağı devresinde çok defa mültipl abseler nedeni ile ölürler.