SOLUNUM

Akciğer volümü muhtelif pozisyonlarda ve adale aktivitesinin yavaşladığı hallerde azalır. Kardiak output’un düşmesi akciğerin bazı bölümlerinde perfüzyonun azalmasına sebeb olur ki sonucunda da aleveoler ventilasyonları ölü boşluğu oranı değişir. İnspirasyon volümündeki değişmelerin olmayışı akciğerlerde eşit olmayan genişlemelere sebeb olur ki bunun sonucunda bölgesel atalektazi veya hiperventilasyon oluşur. Bu değişiklik ventilasyon perfüzyon anomalilerine gider ki bu da anormal arteriel kan gazı değerlerini ortaya çıkarır. Sinir kas blokajı yapan ajanlar solunum adelelerinde zayıflama ve paralizi meydana getirerek pulmoner ventilasyonu etkilerler.