Seviksin inflamasyonu

Akut servisit

Servikste erozyonlu akut inflamasyon halidir. Ara sıra herpes simpleks infeksiyonu da akut servisite neden olabilir, bu infeksiyon tipik olarak vulva ve vajenin herpetik hastalığındaki gibidir.

Kronik servisit

infektif vajinit için sorumlu tutulan organizmaların (Trichomonas, Candida, Gardnerella ve gonokoklar) servikste meydana getirdiği kronik inflamatuar hadisedir. Yoğun plazma hücresi ve lenfositinfiltrasyonu ile karakterizedir.

Endoservikal polipler

Endoserviksten köken alan bu sık görülen anor­mallikler yaklaşık olarak %5 kadını etkilemektedir. Polipler serviksten ekstemalosa doğru dışarı çıka­bilirler, ülserasyon ve erozyona bağlı olarak intermenstrüel kanamaya neden olabilirler.

Makroskopik olarak, düz, yuvarlak, armut şeklinde olan polipler yaklaşık olarak 1 -2 cm çaplıdırlar.

Mikroskopik olarak, endometrial stroma ve bezler­den oluşurlar. Polip yüzeyinde ülserasyon ve inflamasyon olabilir. Eğer uzun süreden beri mevcut ise yüzeyde skuamöz metaplazi olabilir.