Septik artrit Klinik bulgular

Ateş, iştahsızlık, huzursuzluk gibi genel semptomların yanısıra fokal bulgular ön plandadır. Topallama ve yürüyememe şikayetlerinin yanısıra tutulan eklemde lokal şişlik, ağrı, hassasiyet, ısı artımı vardır. Eklem hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır. Pseudoparalizi gelişebilir. Nadiren lokal bulgular olmayabilir. En sık diz, ayak bileği, kalça eklemleri dışında çocuklarda dirsek ve elbilek tutulurken, erişkinde omuz, sternoklavikuler ve sakroiliak eklemler tutulur. El ve ayaklardaki interfalangial eklemlerin tutulumu, hematojen yayılımdan çok travma ve ponksiyon sonrası ortaya çıkar. Sıklıkla N. Gonorrhea ve M. Tüberkülozis etkendir.

Yenidoğan infantlarda semptom ve bulgular atipiktir, en sık kalça eklemleri tutulur, bunlarda lokal bulgular olmayabilir. Fazla ağlama, özellikle bezi değiştirilirken, dikkati çeker huzursuzluk görülür. Bebek sıklıkla tutulan bacağını abdüksiyon ve dışa rotasyonda tutar. Femur başı asetabulum içine doğru komprese edilirse, intrakapsüler basıncın artmasına bağlı ağrı meydana gelir. Sıklıkla dislokasyon vardır.

Gonokokal artrit yenidoğan ve adölesan döneminde sık görülür. Yenidoğanda hastalık çok destrüktif seyrettiğinden kalıcı sakatlık yapabilir. Tenosinovitle birliktedir ve multiple eklem tutulumu (%5) olabilir. Adölesan ve erişkinde ise genitoüriner foküs ekseriya asemptomatiktir; el ve ayak sırtlarında gonokokal karakteristik deri lezyonları görülebilir. Eklem aspirasyon materyalinde genellikle gram yaymada etken görülmez. Septik artritli çocuklarda infeksiyon odağı yoksa, sıklıkla minör travma öyküsü vardır.

Kronik infeksiyöz artritte, şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı ön plandadır. Hassasiyet ve lokal hararet nadiren olur.