Safra Yolu Yaralanmalar

Ana safra kanalının çoğu yaralanmaları bir T tüpü yerleştirme ve dikiş kapatmayla tedavi edilebilir. Duedonal veya ampuller travmaya bağlı ana kanal kopması total veya kısmi pankreatektomi, duedonektomiyle, birleştirmede koledokojejunostomi veya bazı diğer farklı prosedürler gerektirebilir. Ana safra yolunun segmentel kaybı mobilizasyon ve uç uca anastomozla tedavi edilebilir. Bazen bu koledokojejunostomi gerektirebilir.