SAFRA KESESİ ve KANALLARI HASTALIKLARI SEMPTOM VERMEYEN SAFRA TAŞLARI

Şu kriterlerin varlığı ağır bir gidişi gösterir ve muhtemelen profilaktik bir kolesistektomi için neden teşkil eder:

(1) Ciddi komplikasyonların sık olması (% 10-15) nedeniyle diabetes mellituslularda görülen akut kolesistit;

(2) İlerlemiş hastalığı ifade etmesi nedeniyle görünür hale getirilemeyen kese

(3) Çapı 2 cm’ den daha büyük taşlar (bunlar küçük taşlara oranla daha sık kolesistite yol açarlar);

(4) Sıklıkla kanserle beraber olması nedeniyle kalsifiye olmuş kese. Mamafih, asemptomatik hastaların çoğunda bu özel durumların hiçbiri yoktur. Birlikte bulunan pulmoner yada diğer sorunlar ameliyat riskini yükseltirse cerrahi girişim düşnülmelidir. Vasat bir asemptomatik hastaya kolesistektomiyi ısrarla önermek mantıklı değildir. Mevcut eğilim genç hastaları ameliyat etmek, yaşlıları zamana bırakmak şeklindedir.