Safra Akımı

Kanallann silendirik hücreleri kanaliküllerde üretilen sıvıya HCO ten zengin bir diğer sıvı ilave ederler. Bu olay sekretin, gastrin ve kolesistokinin tarafından stimüle edilen hücresel bir pompa yoluyla aktif Na ve HCO sekresyonunu içerir. K ve su kanallardan pasiı olarak geçerler.

Yemekler arasında safra, saatte %20’ye varan oranlarda daha konsantre hale getirilebildiği safra kesesinde depolanır. Na+ ve HCO yada Cl , absorpsiyon sırasında lümenden aktif olarak taşınırlar. Safra akımını üç faktör düzenler: karaciğerden salgılanma, safra kesesi kasılması ve koledok sfinkterinin direnci. Açlık durumunda, koledok kanalındaki basınç 5-10 cm. sudur, ve karaciğerde üretilen safra safra kesesine gitmektedir. Yemekten sonra, safrakesesi kasılır, sfinkter gevşer ve kanal basıncı aralıklı olarak sfinkter direncini aştığından safra fışkırmalar tarzında duodenuma boşaltılır. Kasılma sırasında, safra kesesinde basınç 25 cm. suya, koledok kanalında ise 15-20 cm suya ulaşır.

Yemekten sonraki safra kesesi kasılması ve sfinkter gevşemesinin majör fizyolojik stimülüsü kolesistokinin (CCK) dir. Vagal uyarılar kolesistokininin eylemini kolaşlaştırırlar. CCK lümendeki yağ yada lipolitik ürünler vasıtasıyla ince barsak mukozasından kana salınır. Amino asitler ve küçük polipeptidler daha zayıf uyaranlardır, karbonhidratlar ise etkisizdir. Yemek sırasındaki safra akımı safra tuzlannın enterohepatik dolaşımda artan devin, sekretin, gastrin ve CCK tarafından duktal sekresyonunun uyanlmasıyla arttınhr. Motilin interdijestif fazda kesenin epizotlar halinde kısmen boşalmasını stimüle eder.