Reoperasyon

Çoğu tıp merkezlerinde tek bir adenomanın çıkarılmasından sonra hiperparatiroidinin tekrarlama oranı %5 veya azdır, bundan dolayı normal görünen paratiroid glandlarının çıkarılması istenmez. Familial hiperparatiroidizm ve multiple endokrin adenopatik bulunan hastalarda hiperparatiroidizmin tekrarlanması daha yaygındır, bu nedenle anormal paratiroid dokusunun tamamen çıkarılmasına dikkat edilmelidir. Bu hastalar primer hipertiroidizm subtotal paratiroidektomiye adaydır. Multiple endokrin adenopati ve familial hiperparatiroidizm bulunan hastaların bazılarında ön kola ototransplantasyon ile total paratiroidektomi önerilir.