REJYONAL ANESTEZİNİN UYGULAMASI

Rejyonel anestezi birçok cerrahi girişim için uygulanabilir. Bölgesel anestezinin özellikle, kullanılabildiği ameliyatlar; plastik uygulamalar, biyopsiler, ben ve kist eksizyonu gibi yüzey cerrahisi, fıtık tamiri, birçok kulak-boğaz-burun ve göz ameliyatları, solunum, boşaltım ve gastro intestinal sistemin endoskopik incelenmesi için uygundur.

Lokal anestezik maddenin yara tamiri gibi küçük bir uygulama için doku içine az miktarda verilmesi minimal bir risk taşır. Risk kullanılan ilaç miktarı ve müdahale alanının büyümesiyle artar. Rejyonal anestezinin emniyetli ve kolay uygulanabilir olması uygun hastanın seçilmesi ve iyi hazırlanmasına, cerrahın bilgi ve becerisine, teşhis yeteneğine ve anesteziden oluşacak komplikasyonlan tedavi yeteneğine bağlıdır.