PRE ve POSTOPERATİF RADYOTERAPİ

Yine pre ve postoperatif radyoterapi rejional lenf ganglionlarına yönelik olarak kullanılabilinir. Bu kombine bir tedavi olarak değil, fakat cerrahi rezeksiyon sınırlan dışında kalan ganglionlarda bulunan kanser hücrelerinin destrüksiyonuna yöneliktir. Bu uygulamaya örnek olarak meme kanserinde uygulanan radikal mastektomiden sonra supraklaviküler ve mammaria intema ganglionlarmın ışınlanması gösterilebilir.