Piroglutamik Asidemi

Piroglutamik asit aminoasitlerin taşınması işlevinde gamma-glutamik siklusunda bir ara metabolitür. Piro­glutamik asidemi ve hafif anemi ile birlikte olan gluta­tion sentetaz eksikliği, aynı enzimin yetersizliği ile oluşan farklı tablolardır. Bu farklılığın kesin bir açıklaması yapılamaz. Piroglutamik asidemide eritrosit­lerde ve birçok dokuda enzim yetersizliği bulunmasına karşın, hafif anemi ile birlikle olan bozuklukta yalnızca eritrositlerde enzim yetersizliği vardır.

Piroglutamik asidemide idrarla piroglutamik asit atılımı çok artmıştır (6-20 g/gün). Yenidoğanda hemoliz ve ağır metabolik asidoz, ilerleyici nörolojik bozukluk görülür. Eritrositlerde ve fibroblastlarda glutation düzeyi ve glutation sentetaz aktivitesi azalmıştır. Priloglutamik asit yapımının kullanılandan fazla olması organik asideminin nedenidir.