Patogenez Ayırıcı tanı özellikleri

Difterik krup’ta; aynı klinik bulgular vardır. Farenks muayenesinde tipik gribeyaz renkte membran görülür. Tanıda şüphe olduğunda laringoskopik inceleme yapılmalıdır. Retrofarenjial ab-sede solunum zorluğu, disfaji vardır. Hasta başını geriye doğru atar. Lateral boyun grafîsinde yumuşak doku şişliği görülebileceği gibi palpasyonda posterior farenks duvarında fluktuasyon veren kitle fark edilir. Krup bazen kızamık ile birlikte görülür. Bu durumda kızamığa ait diğer belirtilerin olması ayırıcı tanıyı sağlar.

Ayırıcı tanıda özellikle akut epiglottit’i düşünmek gerekir. Epiglottit daha. ani başlangıç gösterir ve hasta daha toksik görünümdedir. Boğuk sesin yanında, yutma güçlüğü vardır. Disfaji nedeniyle hasta tükrüğünü yutamaz ve ağzından dışarıya akıtır. Hasta genellikle oturarak öne eğilir pozisyonda durur. Yan boyun grafisinde çpiglod Ödemli görünümdedir ve subglottik bölgede daralma yoktur. Ayırıcı tanıda hava yolunda ekstrensek bası ya da intraluminal obstruksiyona neden olan tümör, hematom gibi nedenler de düşünülmelidir. Anjiyonörotik ödem de benzer tabloya neden olursa da bu hastalarda allerji öyküsünün olması ve adrenaline hızla cevap vermeleri ayırıcı tanıyı sağlar.

Spazmodik krup genellikle 1 İle 3 yaş arası çocuklarda görülür. Genellikle akşam üzeri veya gece aniden başlayan birkaç saat sürdükten sonra hafifleyen ve sık sık tekrarlama gösteren inspiratuvar stridor, havlar tarzda öksürük atakları ile karakterizedir. Atakların sık tekrarlaması ve gece ortaya çıkması ayırıcı tanıda yardımcıdır.