Pacemaker Tedavisi için Endikasyonlar

A.Daimi (kalıcı) Pacemaker: Kalıcı elektriki pacing bradiaritmi veya bloklu semptomatik hastalarda endikedir.

Semptomlar, Adams-Stokes atakları, eksersizle baş dönmesi, konfüzyon, yorulma, kongestif kMP. yetmezliği ve angina pektorisi içerir, EKG bulguları, sinüs bradikardisi, taşikardi-bradikardi sendromu, atrial fibrilasyon veya yavaş ventriküler cevaplı atrial flutter, junctional bradikardi, ikinci veya üçüncü derece A-V blok, bifascicular veya trifascicular bloktur.

B.Geçici Pacemaker: Geçici pacemaker

(1) bradikardinin senkop, myokard iskemisi veya hipotansiyonla beraber seyrettiği acil durumlarda

(2) ilaç toksisitesi (digitalis,quinidine, propranolol), akut myokard infarktüsü, veya kardiak cerrahi prosedürleri gibi reversible kalp bloku potansiyeli olan durumlarda ,

(3) özellikle myokard infarktüsünde refrakter taşiaritmilerin tedavisi ve ventriküler irritabilitenin baskılanması için

(4) cerrahiye giden kalp bloklu asemptomatik hastalar için

ve (5) kalp kateterizasyonu yapılan kalp bloklu veya bloksuz hastalar için uygulanır. Koroner angiografiye giren hastalarda EKG anormallikleri bulunmasa bile asistoli görülmesi ile sık karşılaşılır.

Tedavi

Bir güç kaynağı ve bir zamanlama aracından ibaret olan pacemaker jeneratörü, ya endokardiuma veya myokardiuma yerleştirilmiş olan tel elektrotlarla elektriki bir impulsu nakleder. Bugün kullanımda olan daimi pacemaker’lar mercury-zinc (civa-çinko) lithyum, nickel-câdmium (yeniden doldurulabilir) veya plutonium cells bataryalara bağlı olarak kullanılırlar. Mercury-zinc 5, lithium 7 ve doldurulabilir ve plutonium celiler 20 yıla kadar güç sağlarlar. Zamanlama aracı sabit hızlı (asyncronous) atrial syncronous, demand veya A-V sequential olabilir. Bu gün implante edilen pacemakerların %80 den fazlası ventriküler-inhibe demand tipte olup, hastanın QRS kompleksine hassastır, sadece kalp hızı önceden belinlenmiş seviyenin altına düşerse impuls verir. Demand pacing, bazen sabit hızlı pacelerde görülebilen bir komplikasyon olan ventriküler fibrilasyonu önler.

A.Geçici Pacemaker Tedavisi: Geçici pacemaker elektrotları iki tiptir.

(2) Kateter periferik bir venin içine yerleştirilir ve genellikle sağ ventrikül endokardına temas etmek üzere ilerletilir.