Otopsi materyellerinin mikroskopik incelenmesi

Organ ve dokulardan materyel almak için, spatülle dağlanan bölgelerden, 1 cm2 büyüklüğünde bir pencere açılarak ve buradan içeri girilerek, derinden doku ve organ parçası alınır. Alınan parça steril bir kap içinde laboratuara gönderilir. Şüphe edilen mikroorganizmalara göre değişik besiyerlerine ekimler yapılır ve mikroskopik incelemeler için preparatlar hazırlanır. Ancak doku ve organ parçalarından bu işlemlerin yapılabilmesi için bu materyelin steril bir ortamda, steril bir havan içinde ezilmeleri gereklidir.