OROFARENKS DUVARI KANSERLERİ

Farenks duvarı ekzofitik karsinomaları infıltratif değillerdir ve kesin sınırlıdırlar. Bunlar hem radyoterapi hem de, larenjektomi gerektirmiyorsa, cerrahi yolla tedavi edilebilirler.

İnfıltratif lezyonlar radyasyonla daha iyi tedavi edilirler. Bu yolla larenks korunmuş olur. Bu yöntem boyun her iki tara lenf nodülleri tutulmuşsa daha da uygundur.

Çevre dokuların infiltrasyonuyla birlikte bulunan daha geniş tümörler larengofarenjektomi ve boyun disseksiyonuyla tedavi edilebilirler. Arka tümörlerinde uzak metastaz olasılığı daha fazladır. Bu orofarenjeal tümörlerin çoğu radyasyon ve cerrahi kombinasyonuyla tedavi edilirler. Büyük tümörlerin tedavisinden sonra deri greftleri veya saplı flepler gerekebilir. Kırksekiz vakalık bir seride beş yıllık yaşama oranı %32 olarak bildirilmiştir.