NAZOFARENKS TÜMÖRLERİ Tedavi

Tedavi komplikasyonu ağız kuruluğu, farenjitis, epidermatitis ve kemik nekrozlarıdır. Az görülen fakat korkulu komplikasyon, öldürücü olabilen “cervical spinal myelitis”dir.

İyileşme şansı lezyonun evresine ve tedaviye alındığında yaygınlık derecesine bağlıdır. Amerika Birleşik Devletler’indeki büyük merkezlerde bütün beş yıllık yaşama oranı %30-35 dir. En iyi yaşama şansı lenfosar-komalarındır. Boyun lenf nodüllerinin bilateral tutulması, kemik veya sinir tutulmaları prognozu kötüleştirir. Tümörün tedavisinde yıllar sonra bile lokal nüksler görülebilir ve bunlar intrakaviter irradiasyonla kontrol altına alınabilirler.